Centrum voor kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf is een tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum. U kan maximum 60 dagen aansluitend gebruik maken van het kortverblijf.

Het centrum voor kortverblijf richt zich tot ouderen vanaf 65 jaar. U kan hier terecht wanneer u na een ziekenhuisopname onvoldoende hersteld bent en nog nood hebt aan zorg.

Ook ouderen die opvang nodig hebben als gevolg van ziekte of vakantie van familieleden/mantelzorgers zijn welkom.

Wij hebben 6 woongelegenheden in kortverblijf en 2 woongelegenheden herstelverblijf.

Een voorwaarde is dat u of uw kinderen een band hebben met Stekene (dit wil zeggen of geboren zijn, of wonen of minstens 20 jaar gewoond hebben te Stekene).