Centrum voor kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf is een tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum. U kan maximum 60 dagen aansluitend gebruik maken van het kortverblijf. Mensen kunnen hier terecht wanneer ze na een ziekenhuisopname onvoldoende hersteld zijn en nog nood hebben aan zorg. Ook ouderen die opvang nodig hebben als gevolg van ziekte of vakantie van familieleden/mantelzorgers zijn welkom.

Wij hebben 6 woongelegenheden in kortverblijf.

De bewoner heeft een eigen kamer met lavabo en toilet. Elke kamer is voorzien van aangepast meubilair. De bewoner kan nog extra klein meubilair voorzien om de ruimte meer herkenbaar en huiselijker te maken. Elke kamer is uitgerust met een flatscreen TV-toestel.  Per afdeling zijn er twee badkamers met douche en ligbad. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes, waar de bewoner andere mensen kan ontmoeten en samen aan activiteiten kan deelnemen:

 • Cafetaria
 • Kapsalon
 • Eet- & leefruimtes
 • Buitenterras op elke verdieping
 • Culturele activiteiten en animatie
 • Binnentuin op de benedenverdieping

We zorgen voor gezonde, afwisselende en voldoende voeding. Eten doen bewoners liefst in de leefruimtes op de eigen verdieping. Bezoek van familie en vrienden is steeds toegelaten, liefst niet tijdens de ochtendzorg in het kader van privacy van de bewoners. Daarom zijn er geen vaste bezoekuren. 

De woongelegenheden zijn verdeeld over vier afdelingen/verdiepingen: de smokkelaars (0), de stropers(1), de vlegelaars (2) en de vlassers (3). De smokkelaars en de vlegelaars zijn onze 'zorgafdelingen' gericht op mensen met (beginnende) dementie.

We bieden onze bewoners:

 • Permanente en deskundige verzorging
 • Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten
 • Hulp bij maaltijden
 • Stimuleren van de zelfredzaamheid
 • Hulp en advies bij het geven van zorg op maat

Ontspanning en vrije tijd:

We besteden veel aandacht aan activiteiten voor zelfontplooiing, sociale contacten en zinvolle tijdsbesteding. De bewoners zijn welkom op alle activiteiten en kunnen hieraan vrij deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis tenzij vooraf een deelnameprijs werd meegedeeld voor vb. een uitstap. We werken met vaste medewerkers maar kunnen ook rekenen op een hele groep vrijwilligers. Regelmatig worden verenigingen uitgenodigd om ontspanningsactiviteiten te organiseren binnen het WZC. Daarnaast kunnen bewoners deelnemen aan dagelijkse huishoudelijke taken binnen de leefgroep, cafetaria, en de tuin.

Communicatie:

Van Zoete Aard Magazine is het tijdschrift van het WZC, met maandelijks (in juli en augustus 1 x) nieuws over bewoners, activiteiten en dienstverlening in het centrum.

Inspraak:

In de gebruikersraad kunnen bewoners en familie minstens 1 keer per trimester feedback geven op het reilen en zeilen in het WZC. Voor de bewoners van de zorgafdelingen wordt er elk kwartaal een familieraad georganiseerd. Daar zijn uiteraard ook de families van de open afdelingen welkom.

Voorwaarden tot inschrijving op de wachtlijst:

 • Leeftijd: minimum 65 jaar
 • De aanvragers die ten minste één jaar vóór de datum van de aanvraag gedomicilieerd zijn in Stekene OF personen die gelijkgesteld worden aan inwoners van Stekene:
  • Personen die tijdens hun leven minstens 20 jaar in Stekene gedomicilieerd zijn geweest.
  • Personen van wie een familielid van de eerste of tweede graad minstens vijf jaar gedomicilieerd is in Stekene.

                   Hebben voorrang op aanvragers die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden.