Dol-fijn

Wat is onze opdracht?

Dol-fijn biedt opvang aan kinderen van 0 tot 3 jaar.

We worden erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin.            

Daarnaast betaal je hier als ouder volgens je inkomen.

 

Onze doelstellingen

  • We stellen het kind en zijn gezin centraal
  • We streven naar medezeggenschap, openheid, overleg, deskundigheid en permanente kwaliteitsbewaking
  • We willen ook toegankelijk zijn voor de meest kwetsbare gezinnen
  • Permanente bijscholing is een voorwaarde voor ons allen
  • We streven er naar een eigen pedagogisch concept uit te werken