Dol-fijn

Dol-fijn is het kinderdagverblijf van Zorg Stekene en wordt gesubsidieerd en erkend door Kind & Gezin voor 56 kinderen tussen 0 en 3 jaar. De gerestaureerde kapel bevindt zich aan de rand van het “kabouterbos”. Het werken met een speels kleurenpakket en gepast spelmateriaal tovert de ruimte om in een perfecte opvang.

Uw kapoenen worden begeleid door enthousiaste kinderbegeleiders. Zij zijn aanwezig van 7 tot 18 uur.

Hoe dien je een opvangaanvraag voor Dol-fijn in?

De ouders dienen zich aan te melden op https://opvang.vlaanderen. Hier kunt u zich enkel aanmelden voor opvang in Dol-fijn, maar ook andere opvanginitiatieven kunnen worden aangevinkt. Via een eenvoudig formulier vult u de persoonlijke gegevens en het gewenste opvangplan in.  Deze gegevens worden naar Dol-fijn of nog andere initiatieven verzonden.

Dol-fijn bekijkt de aanvragen en met de ouders zal er verder gecommuniceerd worden of er al dan niet plaats is.

De verschillende groepen

In de babygroep (0 tot 12 maanden) zijn de baby’s de baas. Zij eten, slapen, spelen en worden geknuffeld wanneer zij dat willen. In de kruipergroep (13 tot 18 maanden) krijgen de kruipers zoals de grotere dol-fijntjes ook al om 9.00 uur soep en een toast. De “zevenplaatsen”tafel staat centraal in de kruipergroep. Knutselen, eten, liedjes zingen… krijgen een groepsgebeuren aan de grote tafel. In de lopergroep (19 tot 26 maanden) verloopt de dag ietsje anders: spelen, samen aan tafel, tussendoor misschien nog een hazenslaapje, wat knutselen of een wandelingetje in het bos. De peutergroep is de oudste groep (27 tot 36 maanden): zij hebben een vast dagschema, waarin afwisseling, structuur en flexibiliteit belangrijk zijn.

Eten

De keuken van het woon- en zorgcentrum Zoetenaard bereidt verse maaltijden. In Dol-fijn worden deze maaltijden verder afgewerkt en geportioneerd. Voor de flesvoeding staan de ouders zelf in.

Dieetmaaltijden kunnen, in mate van het mogelijke, voorzien worden.

Kostprijs

Hoeveel u betaalt, hangt af van het gezinsinkomen. Ouders vragen zelf hun inkomensattest aan via de website van Kind en Gezin: https://www.kindengezin.be/nl . Er is een forfaitair bedrag van 1,82 euro (volle dag) en 1,09 euro (halve dag) voor luiers en afvalverwerking. Per gezin, per factuur wordt maandelijks 4,37 euro administratieve kosten aangerekend.

Opvangplan en afwezigheid

Bij het opmaken van de schriftelijke overeenkomst maken wij een opvangplan op. Alle dagen waarvoor u opvang nodig hebt, staan in dit plan. Voor deze dagen betaalt u. U hebt wel recht op een aantal “gerechtvaardigde afwezigheidsdagen” (respijtdagen). Dit bespreken we bij het opmaken van de opvangovereenkomst (contract). Verwittig Dol-fijn bij afwezigheid van uw kind wel zo snel mogelijk via telefoon of mail.

Downloads