Meldingen, suggesties en klachten

meldingsformulier

Heb je een melding, suggestie of klacht over onze dienstverlening van Zorg Stekene?

Zorg Stekene streeft naar een zo klantvriendelijk mogelijke dienstverlening. Ondanks deze inspanningen, kan het toch zijn dat je klachten hebt over onze werking. Jouw mening is belangrijk voor ons!

Ben je ontevreden over de dienstverlening of de manier waarop je werd behandeld? Heb je bedenkingen bij een bepaalde beslissing of de werking van een dienst?

In bijlage vind je een meldingsformulier waarin je uw suggesties en klachten kan noteren. Wij zullen deze dan behandelen in onze hoedanigheid van het mogelijke.

Digitaal loket