Oproep onafhankelijke bestuurder

Welzijnsvereniging Zorg Stekene wenst 1 onafhankelijke bestuurder aan te stellen voor de Raad van Bestuur.

Om als onafhankelijke bestuurder aangesteld te kunnen worden dient u aan één van volgende voorwaarden te voldoen :

  • Minimum tien ( 10 ) jaar lid zijn geweest van een vast bureau van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van een bestuursorgaan van een rechtspersoon, wiens maatschappelijke doelstelling raakvlakken heeft met deze van Zorg Stekene;
  • Minimum tien (10 ) jaar een leidinggevende functie hebben uitgeoefend in een onderneming

Indien u zich kandidaat wil stellen als onafhankelijk bestuurder als stemgerechtigd lid van de Raad van Bestuur kan u uw kandidatuur bezorgen aan Zorg Stekene samen met uw curriculum vitae.

De raad van bestuur vergelijkt de titels en verdiensten van de kandidaten, draagt deze voor aan de algemene vergadering welke de onafhankelijk bestuurder zal verkiezen bij geheime stemming.

U kan uw kandidatuur schriftelijk indienen op volgend adres door afgifte aan het onthaal of via post.

Zorg Stekene

Kerkstraat 14a

9190 Stekene

 

De kandidaturen moeten ten laatste het bestuur bereiken op donderdag 9 mei om 10.00 u. bij versturing via post geldt de poststempel als bewijs.

Gepubliceerd opdinsdag 16 april 20199.35 u.