Samenwerking Vesta - Zorg Stekene officieel een feit

Vandaag is een heugelijke dag voor Zorg Stekene en Vesta vzw! De akte voor recht van opstal wordt ondertekend wat maakt dat Vesta vzw kan starten met de realisatie van een woning voor 25 mensen met een beperking en 2 kangoeroewoningen.

De optrek en ontwikkeling van dit gebouw past helemaal binnen de visie van het gemeentebestuur Stekene om de site Kerkstraat uit te bouwen tot een volwaardige Zorgsite in Stekene. Naast de zorg voor kinderen en de zorg voor ouderen, wordt dit ook een plaats waar zorg geboden wordt aan mensen met een beperking.

Het is de bedoeling om residentiële zorg te centraliseren én tegelijkertijd ook een ontmoetingsplaats te creëren. Het moet ook een locatie worden waar iedereen met vragen over zorg terecht kan.  Door de ligging en de combinatie van de verschillende doelgroepen realiseren we inclusie en warme zorg voor de verschillende doelgroepen: ouderen, kinderen en mensen met een beperking.

De grond werd overgedragen aan de welzijnsvereniging Zorg Stekene, bij de oprichting van Zorg Stekene in 2018. Nu geeft Zorg Stekene deze aan Vesta vzw via recht van opstal. De notariële akte, die dit alles vastlegt, wordt aanstaande dinsdag 4 augustus 2020 ondertekend door Zorg Stekene en Vesta vzw.

Zorg Stekene heeft zelf geen expertise op vlak van zorg voor mensen met een beperking en is daarom op zoek gegaan naar een partner met expertise. Vesta vzw gaf vertrouwen om samen op lange termijn op weg te gaan. Vesta is een gekende partner in het Waasland waarbij de visie overeenstemt met die van Zorg Stekene.

Vesta bouwt warme buurten en geeft zo mensen met een beperking, maar tevens iedereen met een ondersteuningsnood, een kans om een betekenisvolle plek te verwerven in de samenleving. Vesta bouwt de buurten steeds met lokale verenigingen en partners.

Zo’n 25 mensen met een beperking zullen in de toekomst op deze site wonen in kleine groepen of zelfstandig met ondersteuning van professionele hulp. Tevens worden in het project 2 kangoeroewoningen voorzien. Naast een logeer- en kortverblijffunctie wordt onderzocht of een vakantiemodule kan worden uitgebouwd. Naast de woningen zal de locatie ook kansen tot ontmoeting bieden en wordt dagondersteuning uitgebouwd. Mensen met een beperking brengen de dag zinvol door met creatieve activiteiten, semiprofessionele arbeid of ontmoeting.

Zorg Stekene geeft recht van opstal op grond, Vesta vzw zal de investering realiseren en de exploitatie op zich nemen. De bouwkost is geraamd op 3 600 000 EUR. Voor de architectuur is er momenteel een Open oproep bij de Vlaamse Bouwmeester.

Naast recht van opstal heeft Vesta vzw ook de bedoeling om samen te werken op vlak van zorg voor mensen op zich: leren van ieders expertise en de raakvlakken optimaal benutten. Dit past geheel in de visie van de Vlaamse overheid om een zorgzame samenleving te organiseren, waarin het lokaal bestuur, samen met lokale zorgaanbieders, een cruciale rol speelt.  We delen ontmoetingsruimtes, stimuleren ontmoeting tussen de verschillende doelgroepen, ondersteunen in dienstverlening en creëren dagbesteding.

Zorg Stekene en Vesta vzw willen met deze samenwerking het leven op de site voor iedereen rijker maken en samen bouwen aan een warme Stekense lokale gemeenschap.

Heb je interesse voor dit project als toekomstige zorgvrager of als medeondersteuner, dan kan je steeds contact nemen met bert.van.rumst@vestavzw.be  of petra.moens@zorgstekene.be

Gepubliceerd opdinsdag 4 augustus 202015.12 u.