Sociale huisvesting Snoezelhof

Zorg Stekene biedt met de sociale huisvesting een aangenaam, comfortabel en veilig verblijf aan met respect voor de identiteit en privacy van elke bewoner.

Een sociale huisvesting is een woonvorm die het senioren mogelijk maakt om lang zelfstandig te blijven wonen. Om het zelfstandig wonen zo lang mogelijk te verzekeren kan men de hulp inroepen van diverse thuiszorgdiensten. De bewoner heeft hierin de vrije keuze. Er zijn optionele diensten zoals poetshulp, warme maaltijden of thuisverpleging.

De sociale huisvesting staat open voor alle zelfredzame personen die om sociale, veiligheid– of kleine gezondheidsredenen niet in staat zijn om in hun woning te blijven wonen.