Sociale huisvesting Snoezelhof

Een sociale huisvesting is een woonvorm die het senioren mogelijk maakt om lang zelfstandig te blijven wonen. Om het zelfstandig wonen zo lang mogelijk te verzekeren kan men de hulp inroepen van diverse thuiszorgdiensten. De bewoner heeft hierin de vrije keuze. Zorg Stekene biedt ook poetshulp en warme maaltijden aan. Thuisverpleging kan bij een partner naar keuze aangevraagd worden.

Zorg Stekene biedt met het Snoezelhof een aangenaam, comfortabel en veilig verblijf aan met respect voor de identiteit en privacy van elke bewoner. De sociale huisvesting staat open voor alle zelfredzame personen die om sociale, veiligheids– of kleine gezondheidsredenen niet in staat zijn om in hun eigen woning te blijven wonen.

Voorwaarden

  • U bent minimum 65 jaar.
  • U hebt een beperking en vergunning voor begeleid wonen.