Vacature Verpleegkundigen bachelor/gegradueerd

Zorg Stekene is een nieuwe organisatie, volop in ontwikkeling, die erop gericht is om een (t)huis te bieden aan iedere inwoner die een bepaalde zorgvraag heeft. Om deze visie mee te helpen realiseren is het bestuur op zoek naar een enthousiaste:   

Verpleegkundige

Functieomschrijving

Als bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde word je gedreven door jouw hart voor senioren en jouw wil om een maximale levenskwaliteit te garanderen. Je gaat dagelijks voor de voldoening en appreciatie van iedere betrokkene. 

Jouw persoonlijke en enthousiaste zorg op maat motiveert jouw collega verpleeg- en zorgkundigen om ook naar de individuele noden van de bewoners te handelen. Zo creëer je een breed draagvlak om elke bewoner een aangenaam verblijf te bezorgen.

Je haalt voldoening uit de mix van verpleegtechnische taken, een open communicatie en de organisatie van jouw team.

Je staat onder leiding van een hoofdverpleegkundige waarbij je samen met het zorgteam de belangen van de bewoners behartigt met specifieke aandacht voor het verpleegtechnische luik. De bewoners zet je centraal en je waakt over de kwaliteit van de zorg. Je zorgt voor het correct invullen van het zorgdossier en de medische bestellingen. Je evalueert, volgt op en stuurt bij. Dit alles met het oog op het behouden en ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de bewoner.

TOELATINGSVOORWAARDEN.

Om toegang te hebben tot een betrekking bij ZORG Stekene moeten de

kandidaten:

  • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze

solliciteren (een uittreksel uit het strafregister van max. 3 maanden oud);

de burgerlijke en politieke rechten genieten;

  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie;

 AANWERVINGSVOORWAARDEN.

- hetzij houder zijn van een diploma van bachelor verple(e)g(st)er of gerechtigd zijn, bij toepassing van art.25 van het K.B. van 17 augustus 1957, één van de titels van gegradueerde verple(e)g(st)er te voeren ;

Hetzij houder zijn van een titel, met toepassing van art.25 par.3 van het bovenvermeld besluit van 17.08.1957 met het diploma van bachelor sociaal verpleger gelijkgesteld ;

Hetzij houder zijn van een buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard met één van de bovenbedoelde diploma’s.

Diploma vroedvrouw.

Laatstejaarsstudenten kunnen eveneens deelnemen aan het examen mits voorlegging van een  studiegetuigschrift.

- Slagen in selectieprocedure

Selectieprocedure

Er wordt een gesprek afgenomen door de algemeen directeur, of haar afgevaardigde, en een hoofdverpleegkundige.

De kandidaatstellingen op het bijgevoegd inschrijvingsformulier dienen, samen met de vermelde documenten, in het bezit te zijn van ZORG Stekene, Kerkstraat 14 a, te 9190 Stekene.

Voor verdere vragen of inlichtingen kan u ons steeds bereiken elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 op het nummer 03 432 27 31 of via e-mail: personeelszaken@zorgstekene.be.

Gepubliceerd opmaandag 6 september 20218.00 u.