Woonzorgcentrum Zoetenaard

Als thuis wonen niet meer tot de mogelijkheden behoort, biedt ons woonzorgcentrum Zoetenaard via residentiële zorg permanente opvang en verzorging aan ouderen. Woonzorgcentrum Zoetenaard biedt 134 vaste woongelegenheden en 6 woongelegenheden in kortverblijf. Voor wie er verblijft, is het woonzorgcentrum zijn of haar nieuwe thuis.

De bewoner heeft een eigen kamer met lavabo en toilet. Elke kamer is voorzien van aangepast meubilair. De bewoner kan nog extra klein meubilair voorzien om de ruimte meer herkenbaar en huiselijker te maken. Elke kamer is uitgerust met een flatscreen TV-toestel.  Per afdeling zijn er twee badkamers met douche en ligbad. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes, waar de bewoner andere mensen kan ontmoeten en samen aan activiteiten kan deelnemen:

 • Cafetaria
 • Kapsalon
 • Eet- & leefruimtes
 • Buitenterras op elke verdieping
 • Culturele activiteiten en animatie
 • Binnentuin op de benedenverdieping

We zorgen voor gezonde, afwisselende en voldoende voeding. Eten doen bewoners liefst in de leefruimtes op de eigen verdieping. Bezoek van familie en vrienden is steeds toegelaten, liefst niet tijdens de ochtendzorg in het kader van privacy van de bewoners. Daarom zijn er geen vaste bezoekuren. 

De woongelegenheden zijn verdeeld over vier afdelingen/verdiepingen: de smokkelaars (0), de stropers(1), de vlegelaars (2) en de vlassers (3). De smokkelaars en de vlegelaars zijn onze 'zorgafdelingen' gericht op mensen met (beginnende) dementie.

We bieden onze bewoners:

 • Permanente en deskundige verzorging
 • Ondersteuning bij dagelijkse activiteiten
 • Hulp bij maaltijden
 • Stimuleren van de zelfredzaamheid
 • Hulp en advies bij het geven van zorg op maat

Ontspanning en vrije tijd:

We besteden veel aandacht aan activiteiten voor zelfontplooiing, sociale contacten en zinvolle tijdsbesteding. De bewoners zijn welkom op alle activiteiten en kunnen hieraan vrij deelnemen. Alle activiteiten zijn gratis tenzij vooraf een deelnameprijs werd meegedeeld voor vb. een uitstap. We werken met vaste medewerkers maar kunnen ook rekenen op een hele groep vrijwilligers. Regelmatig worden verenigingen uitgenodigd om ontspanningsactiviteiten te organiseren binnen het WZC. Daarnaast kunnen bewoners deelnemen aan dagelijkse huishoudelijke taken binnen de leefgroep, cafetaria, en de tuin.

Communicatie:

Van Zoete Aard Magazine is het tijdschrift van het WZC, met maandelijks (in juli en augustus 1 x) nieuws over bewoners, activiteiten en dienstverlening in het centrum.

Inspraak:

In de gebruikersraad kunnen bewoners en familie minstens 1 keer per trimester feedback geven op het reilen en zeilen in het WZC. Voor de bewoners van de zorgafdelingen wordt er elk kwartaal een familieraad georganiseerd. Daar zijn uiteraard ook de families van de open afdelingen welkom.

Opnamevoorwaarden:

 • U heeft de leeftijd van minimum 65 jaar.
 • U of uw kinderen hebben een band met Stekene: dit wil zeggen geboren, wonen of min. 20 jaar in Stekene gewoond.

Downloads